Speciaal onderwijs

Speciaal onderwijs aan leerlingen van 4 tot 12 jaar die extra ondersteuning nodig hebben. Wij zien hun mogelijk-heden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

speciaal onderwijs

Voortgezet speciaal onderwijs

Voor elke leerling een volwaardige plek in de samenleving op het gebied van wonen, werken, vrije tijd en burger zijn. Het accent ligt hierbij op zelfredzaamheid, zelfstandigheid en autonomie.

voortgezet speciaal onderwijs

Anne Flokstraschool

Anne Flokstraschool biedt speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen van 4 tot 20 jaar met een intensieve ondersteuningsbehoefte.

Voor alle leerlingen die niet tot hun recht komen in het regulier onderwijs bieden wij passend onderwijs. Wij beschikken over de specifieke kennis en expertise die hiervoor nodig is. In alle gevallen gaat het over de totale ontwikkeling van een kind. Samen laten wij elk kind groeien!