Speciaal onderwijs (so)

Ieder kind mag er zijn. Wij dagen onze leerlingen uit, kijken naar de talenten en mogelijkheden, samen met ouders en verzorgers.

speciaal onderwijs

Voortgezet speciaal onderwijs (vso)

Voor elke leerling een volwaardige plek in de samenleving op het gebied van wonen, werken, vrije tijd en burger zijn. Het accent ligt hierbij op zelfredzaamheid, zelfstandigheid en autonomie.

voortgezet speciaal onderwijs

Anne Flokstraschool

Welkom!

De Anne Flokstraschool biedt passend onderwijs voor leerlingen met een intensieve ondersteuningsbehoefte. Er zijn twee locaties in Zutphen, namelijk aan de Paulus Potterstraat (speciaal onderwijs, voor leerlingen van 4 t/m 13 jaar) en aan de Emmalaan (voortgezet speciaal onderwijs, voor leerlingen van 12 t/m 20 jaar). De Anne Flokstraschool maakt deel uit van De Onderwijsspecialisten.

Iedere leerling is welkom en heeft recht op goed onderwijs. We scheppen een klimaat waarin iedereen kan “groeien”. Vanuit de kleinschaligheid creëren we een klimaat, waarin veiligheid, vertrouwen en respect voorop staan. Samen laten we elk kind groeien!