Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Anne Flokstraschool
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen
  T 0575 - 51 24 95
  info@anneflokstraschool.nl

  Bezoekadres voortgezet speciaal onderwijs en zorggroepen
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen

  Bezoekadres speciaal onderwijs
  Paulus Potterstraat 8
  7204 CV Zutphen
  T 0575 - 517266​

  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen met een complexe hulp en/of begeleidingsvraag.

ouderraad

 • De Ouderraad van de Anne Flokstraschool bestaat uit 6 ouders. In de ouderraad worden zaken besproken die direct en indirect met uw kind op school te maken hebben.

De ouderraad organiseert binnen en buitenschoolse activiteiten, eventueel met hulp van ouders. Daarnaast ondersteunen zij het schoolteam bij festiviteiten. De ouderraad organiseert 1 keer per jaar een algemene ouderavond.

Tevens heeft de ouderraad als doel de contacten te bevorderen tussen ouders onderling en ouders en de school. Bij de leden van de ouderraad kunt met vragen en wensen terecht.

De ouderraad int de vrijwillige bijdrage. U kunt deze bijdrage van € 15,- jaarlijks overmaken op bankrekeningnummer NL13RABO0112537863 tnv OR Anne Flokstraschool onder vermelding van naam leerling en schooljaar.

Leden van de OR
 • Anne-Martijne Suers (moeder van Eline VSO 6)
 • John Burger (vader van Henk SO) penningmeester
 • Sandra Wijland (moeder van Indy SO)
 • Tjitske Horst (moeder van Gijs VSO 6) Voorzitter
 • Diane Staal (moeder van Bo SO) 
 • Roos Vroom (leerkracht VSO)
 • Janetta Hartman (leerkracht ondersteuner SO)

koffie ochtend

De ouderraad organiseerd zes maal per jaar een koffie ochtend voor alle ouders.

ouders en school

:

Help (nieuw venster)