Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Anne Flokstraschool
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen
  T 0575 - 51 24 95
  info@anneflokstraschool.nl

  Bezoekadres voortgezet speciaal onderwijs en zorggroepen
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen

  Bezoekadres speciaal onderwijs
  Paulus Potterstraat 8
  7204 CV Zutphen
  T 0575 - 517266​

  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen met een complexe hulp en/of begeleidingsvraag.

ambulante begeleiding

 • Ambulante begeleiding is ondersteuning voor leerlingen die speciale zorg nodig hebben en toch regulier onderwijs volgen.

De ambulant begeleider ondersteunt ook de leerkracht en het schoolteam.
Afhankelijk van de hulpvraag richt de ambulant begeleider zich op:
 • het geven van informatie over de aard van de beperking of ziekte en de consequenties daarvan voor het onderwijs;
 • het geven van voorlichting over en adviseren bij de keuze van remediërende programma's, leer- en hulpmiddelen;
 • het adviseren bij het maken van handelingsplannen, uitvoeren van observaties en de bespreking daarvan;
 • het adviseren over en begeleiden van aanvragen van aangepaste leermiddelen;
 • het helpen bij het ontwikkelen van speciale programma's;
 • collegiale ondersteuning, ook voor leerkrachten en zorggroepen.

Begeleidingsplan

Samen met de leerkracht en intern begeleider, en in nauw overleg met u als ouder, stelt de ambulant begeleider een begeleidingsplan op.

Indicatie

Uw kind komt in aanmerking voor ambulante begeleiding als hij of zij door de Commissie voor de Indicatiestelling is geïndiceerd.
Meer informatie over ambulante begeleiding vindt u op de website van De Onderwijsspecialisten.

de onderwijsspecialisten

:

Help (nieuw venster)