Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Anne Flokstraschool
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen
  T 0575 - 51 24 95
  info@anneflokstraschool.nl

  Bezoekadres voortgezet speciaal onderwijs en zorggroepen
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen

  Bezoekadres speciaal onderwijs
  Paulus Potterstraat 8
  7204 CV Zutphen
  T 0575 - 517266​

  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen met een complexe hulp en/of begeleidingsvraag.

Ziekmelding/afwezigheid

Ziekmelding of afwezigheid

Als uw kind niet naar school kan komen door ziekte, dan kunt u dit doorgeven tussen 08.15 uur en 09.00 uur. U meldt uw kind zelf af bij het taxibedrijf. De dag voor uw kind weer naar school gaat, meldt u dit aan het taxibedrijf. Als uw kind niet mee kan doen met zwemmen of gym, kunt u dit in het contactschrift schrijven, of per mail aan ons doorgeven. Verder verzoeken we u vriendelijk om afspraken voor dokters- of tandartsbezoek zo veel mogelijk buiten schooltijd te plannen.
T 0575 - 51 24 95

Vrijstellingen en ontheffingen

In sommige gevallen kunnen kinderen niet het voorgeschreven aantal lesuren volgen, bijvoorbeeld om medische redenen. U wordt verzocht deze situatie bij de start van het schooljaar, of het moment waarop uw kind naar school gaat, te bespreken met de schoolleiding. Na overleg wordt dan bepaald of er vrijstelling wordt verleend of kan worden aangevraagd voor een deel van de lessen. Vrijstelling kan in sommige gevallen worden verleend door het bevoegd gezag van de school of moet worden aangevraagd bij de Onderwijsinspectie. Voor meer informatie over vrijstellingen en ontheffingen kunt u terecht bij de schoolleiding.

vrij of ziek

:

Help (nieuw venster)