Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Anne Flokstraschool
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen
  T 0575 - 51 24 95
  info@anneflokstraschool.nl

  Bezoekadres voortgezet speciaal onderwijs en zorggroepen
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen

  Bezoekadres speciaal onderwijs
  Paulus Potterstraat 8
  7204 CV Zutphen
  T 0575 - 517266​

  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen met een complexe hulp en/of begeleidingsvraag.

Maatregelen preventie schoolverzuim

Jongeren zijn tot 16 jaar leerplichtig. Leerlingen uit het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs met het uitstroomprofiel arbeidsmarkt of dagbesteding zijn vrijgesteld van kwalificatieplicht en kunnen eerder van school. Ze moeten dan wel een werkplek hebben. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap eist van de school dat we ongeoorloofd schoolverzuim direct melden bij de leerplichtambtenaar.

Bijzonder verlof

Alleen bij uitzondering kan een leerling bijzonder verlof krijgen. In alle gevallen dient u het verzuim schriftelijk aan te vragen bij de directeur van de school. Een aanvraagformulier is verkrijgbaar bij de administratie.

vrij of ziek

:

Help (nieuw venster)