Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Anne Flokstraschool
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen
  T 0575 - 51 24 95
  info@anneflokstraschool.nl

  Bezoekadres voortgezet speciaal onderwijs en zorggroepen
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen

  Bezoekadres speciaal onderwijs
  Paulus Potterstraat 8
  7204 CV Zutphen
  T 0575 - 517266​

  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen met een complexe hulp en/of begeleidingsvraag.

Bijdrage voor schoolkosten aanvragen

 • De schoolvakantie komen eraan. Een uitstekend moment om de tijd te nemen om uit te zoeken of u misschien bijdragen kunt aanvragen voor de schoolkosten van uw kinderen!
Voor welke schoolkosten kunt u een bijdrage aanvragen?

 

Indirecte schoolkosten

U kunt bijvoorbeeld een bijdrage krijgen voor de indirecte schoolkosten, bijvoorbeeld voor schoolspullen, een boekentas, gymkleding, of een regenpak. Of voor de ouderbijdrage.
De bijdragen zijn (per jaar):
 •   € 75 voor elk kind op de basisschool
 •   € 350 voor elk kind dat voor het eerst naar de middelbare school (de brugklas) gaat
 •   € 150 voor elk kind dat op de middelbare school zit, vanaf de tweede klas.

Aanschaf voor een computer

Voor elk kind dat voor het eerst naar de middelbare school gaat kunt u een bijdrage vragen voor de aanschaf van een computer, een laptop of randapparatuur. Deze éénmalige tegemoetkoming bedraagt maximaal € 350 per kind.

Actviteiten

Hierbij horen bijvoorbeeld het lidmaatschap van een sportclub of hobbyclub, het volgen van muzieklessen, maar ook kaartjes voor een concert of voor een voetbalwedstrijd. Alles kan, zolang uw kind maar mee kan doen. De bijdrage bedraagt € 125 per kind per jaar.

Ook voor uzelf kunt u een bijdrage krijgen

De bijdrage voor “Deelname Maatschappelijke Activiteiten” (DMA) kunt u gebruiken voor bijvoorbeeld sport of om een concert, een sportwedstrijd of om een museum te bezoeken. Als het maar iets is, waarbij u maatschappelijk, sportief of cultureel actief bent. De bijdrage is dus niet bedoeld om bijvoorbeeld extra boodschappen te doen. De bijdrage is € 125 per jaar voor ieder lid in uw gezin dat ouder is dan 18 jaar.

Collectieve ziektekostenverzekering

De gemeente kent een collectieve ziektekostenverzekering bij Menzis, waarvan u gebruik kunt maken. Als deelnemer in deze collectieve ziektekostenverzekering krijgt u een korting op de premies voor zowel de basisverzekering als de aanvullende verzekering.

Voor ouderen, die ouder zijn dan 65 jaar

Wanneer u chronisch ziek of gehandicapt bent, kunt u een bijdrage van € 125 per jaar aanvragen.
Als u voor bijzondere noodzakelijke kosten komt te staan, dan kunt u mogelijk een vergoeding krijgen vanuit de bijzondere bijstand.

Voor al deze regelingen geldt, dat uw gezinsinkomen niet hoger mag zijn dan 110% van de bijstandsnorm en uw vermogen mag niet hoger zijn de vermogensgrenzen van de Wet werk en bijstand.

Langdurigheidstoeslag

Misschien komt u in aanmerking voor de langdurigheidstoeslag. Dat is het geval als:
  uw inkomen gedurende de voorgaande 36 maanden niet hoger is geweest dan 105% van de bijstandsnorm
  en u ook geen vermogen heeft op uw bankrekening, of in uw eigen woning.
Deze toeslag kunt u gebruiken om bijvoorbeeld een openstaande rekening te betalen, of om spullen te vervangen. De toeslag bedraagt 38% van de voor u geldende bijstandsnorm (per 1 januari van het jaar).

Waar kunt u aanvraagformulieren halen?

Aanvraagformulieren kunt u halen op het gemeentehuis in Lochem of op Het Plein in Zutphen. De formulieren zijn ook te downloaden van de website van de gemeente Lochem. Uw aanvragen moet u inleveren op het gemeentehuis, dus niet op het Plein.

Stichting Leergeld

Wij wijzen u graag op de ondersteuning die de stichting Leergeld u kan bieden. De stichting Leergeld is er voor kinderen uit gezinnen, waarvan het inkomen niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm. Dus als u iets te veel verdient voor de gemeentelijke bijdragen, dan kan de stichting Leergeld u mogelijk wel helpen! Vooral als u een zelfstandige bent, kan de stichting Leergeld wellicht iets voor u betekenen.
Voor het aanvragen van een bijdrage van de stichting Leergeld kunt u bellen: (06) 404 420 76.
Via de website van de stichting Leergeld kunt u ook per e-mail een aanvraag insturen.

 

financieel

:

Help (nieuw venster)