Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Anne Flokstraschool
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen
  T 0575 - 51 24 95
  info@anneflokstraschool.nl

  Bezoekadres voortgezet speciaal onderwijs en zorggroepen
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen

  Bezoekadres speciaal onderwijs
  Paulus Potterstraat 8
  7204 CV Zutphen
  T 0575 - 517266​

  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen met een complexe hulp en/of begeleidingsvraag.

indicatie


Commissie voor de Indicatiestelling
Wetgeving bepaalt dat een onafhankelijke commissie, de zogenaamde Commissie voor de Indicatiestelling (CvI), op basis van landelijk vastgestelde richtlijnen de uitspraak doet of het kind daadwerkelijk aangewezen is op het speciaal of voortgezet speciaal onderwijs.
Ouders ontvangen na het oriëntatiebezoek een aanvraagformulier voor indicatiestelling en, indien van toepassing, een nog in te vullen exemplaar van een onderwijskundig rapport.
Aanvraagformulier voor indicatiestelling
Op het aanvraagformulier staat waar u de aanvraag naar toe kunt sturen. De ingevulde gegevens geven de CvI de noodzakelijke informatie om de procedure verder in gang te zetten.
Wanneer een leerling direct na de zomervakantie bij ons op school wil starten is aanmelding bij de CvI vóór 1 mei noodzakelijk. Bij aanmeldingen na deze datum kan dit - gezien de tijd die de indicatieprocedure in beslag neemt - helaas niet gegarandeerd worden.
Het onderwijskundig rapport en dossier
Het onderwijskundig rapport is een door de wet voorgeschreven document dat moet worden ingevuld door de school die de leerling op dat moment bezoekt. Het rapport maakt deel uit van een dossier dat ouders de CvI moeten aanleveren en dat daarnaast ook recente medische, psychologische en maatschappelijke gegevens bevat.
Op basis van het dossier adviseert de CvI of het kind geïndiceerd kan worden voor ons type onderwijs: cluster 3-onderwijs.
 

aanmelden

:

Help (nieuw venster)