Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Anne Flokstraschool
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen
  T 0575 - 51 24 95
  info@anneflokstraschool.nl

  Bezoekadres voortgezet speciaal onderwijs en zorggroepen
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen

  Bezoekadres speciaal onderwijs
  Paulus Potterstraat 8
  7204 CV Zutphen
  T 0575 - 517266​

  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen met een complexe hulp en/of begeleidingsvraag.

Ons onderwijs

 • We gaan uit van de totale ontwikkeling van leerlingen, waarbij de eigen inbreng naar vermogen leidend is. Dit past binnen de opdracht van de school.
 
Eigenheid, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, zelfredzaamheid en motivatie zijn belangrijke aspecten van het onderwijsleerprogramma. Het leeraanbod laat leerlingen kennis en vaardigheden opdoen om zich naar vermogen te kwalificeren en als persoon te ontwikkelen.
 
Leerlingen leren doelen na te streven door van, naast en met elkaar te leren. Wij helpen daarbij. Dit doen we in een leerklimaat met aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling via rust, regelmaat, ritme én uitnodiging en herhaling. Dit alles vindt plaats in een betekenisvolle, praktische omgeving.

Ontwikkelingsperspectief

Voor iedere leerling wordt een ontwikkelings­perspectiefplan (OPP) opgesteld. Hierin worden de verwachte ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling beschreven voor een periode van maximaal vier jaar. Ook is het verwachte uitstroomprofiel beschreven. Belangrijke factoren voor het opstellen van het ontwikkelingsperspectief zijn het ontwikkelingsniveau, de ondersteuningsbehoefte en omstandigheden die van invloed zijn op de ontwikkeling. Het OPP wordt met ouders besproken en ondertekend.

Leerroutes en uitstroomprofielen

Onze school biedt de volgende leerroutes met bijbehorende uitstroomprofielen:
 
Voor de afdeling speciaal onderwijs:
 • Leerroute 1 voortgezet speciaal onderwijs
 • Leerroute 2 voortgezet speciaal onderwijs
 • Leerroute 3 voortgezet speciaal onderwijs
 • Leerroute 4 voortgezet (speciaal) onderwijs, met arrangement praktijkonderwijs
 • Leerroute 5 voortgezet (speciaal) onderwijs, met arrangement praktijkonderwijs/vmbo
 
Voor de afdeling voortgezet speciaal onderwijs:
 • Leerroute 1 dagbesteding
 • Leerroute 2 dagbesteding
 • Leerroute 3 arbeid
 • Leerroute 4 arbeid
 • Leerroute 5 arbeid of entree-opleiding
 • Daarnaast behoort (tussentijdse) uitstroom naar een reguliere school tot de mogelijkheden wanneer de leerling op een reguliere school de ondersteuning kan krijgen die nodig is.

Het onderwijsprogramma

Het onderwijs op beide afdelingen is afgestemd op de uitstroomprofielen van de school. Voor het speciaal onderwijs is dat het voortgezet speciaal onderwijs of het praktijkonderwijs. Voor het voortgezet speciaal onderwijs is dat uitstroom dagbesteding, arbeid of mogelijk vervolgonderwijs.
 
Het onderwijsprogramma bestaat in beide afdelingen uit drie fases: onderbouw, middenbouw en bovenbouw. De leerlingen zijn ingedeeld op leeftijd en leerroute.
​​​

Ons onderwijs

:

Help (nieuw venster)