Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Aanmelden
 • Anne Flokstraschool
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen
  T 0575 - 51 24 95
  info@anneflokstraschool.nl

  Bezoekadres voortgezet speciaal onderwijs en zorggroepen
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen

  Bezoekadres speciaal onderwijs
  Paulus Potterstraat 8
  7204 CV Zutphen
  T 0575 - 517266​

  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen met een complexe hulp en/of begeleidingsvraag.

Extra Zorg

 • Op onze school krijgt een aantal leerlingen extra zorg. Dit houdt in dat professionals uit de zorg het onderwijs komen versterken.
 
Dit doen ze op basis van de individuele extra zorgbehoefte van een leerling. Meestal gaat het om verzorging of begeleiding van leerlingen uit de zorggroepen.
 
Voor dit soort extra zorg is een aanvullend budget nodig. Dit kunt u aanvragen bij de gemeente of het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). We maken u bij de intake van uw zoon of dochter attent op deze mogelijkheid. Een zorgcoördinator van een zorginstelling en de intern begeleider regelen de extra zorg in het onderwijs.

Therapieën

De school heeft een speciale ruimte waar therapeutische ondersteuning op het gebied van weerbaarheid, psychiatrische problemen en spel gegeven wordt. Bijvoorbeeld therapie bij faalangst of motivatieproblemen. En therapieën bij autisme en PDD NOS vanuit de psychiatrie. Deze aanvullende ondersteuning staat niet onder regie van de school maar wordt wel meegenomen in de integrale aanpak. Ook de weerbaarheidstraining Rots en Water wordt door de school aangeboden.

Ondersteuning

:

Help (nieuw venster)