Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Anne Flokstraschool
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen
  T 0575 - 51 24 95
  info@anneflokstraschool.nl

  Bezoekadres voortgezet speciaal onderwijs en zorggroepen
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen

  Bezoekadres speciaal onderwijs
  Paulus Potterstraat 8
  7204 CV Zutphen
  T 0575 - 517266​

  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen met een complexe hulp en/of begeleidingsvraag.

Commissie voor de Begeleiding

De Commissie voor de Begeleiding (CvdB) is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg. De CvdB geeft adviezen aan de intern begeleider, leraren en teamleden over de begeleiding van de leerlingen op school. De ouders worden hierover geïnformeerd door de groepsleraar of intern begeleider. De commissie komt eens in de twee weken bijeen onder voorzitter­schap van de directeur. Andere leden zijn de kinder- en jeugdpsycholoog, de teamleiders en de schoolmaatschappelijk werker. Op verzoek zijn de revalidatiearts, de schoolarts of leerling­gebonden medewerkers bij het overleg aanwezig.

Ondersteuning

:

Help (nieuw venster)