Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Aanmelden
 • Anne Flokstraschool
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen
  T 0575 - 51 24 95
  info@anneflokstraschool.nl

  Bezoekadres voortgezet speciaal onderwijs en zorggroepen
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen

  Bezoekadres speciaal onderwijs
  Paulus Potterstraat 8
  7204 CV Zutphen
  T 0575 - 517266​

  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen met een complexe hulp en/of begeleidingsvraag.

Extra activiteiten

Zwemmen

Leerlingen in het speciaal onderwijs krijgen vanaf 8 jaar één keer per week zwemles. Er is een mogelijkheid om (aangepaste) zwemdiploma’s te behalen. Voor deze zwemlessen nemen leerlingen zelf badkleding en een handdoek mee. Voor een aantal leerlingen is ook therapeutisch zwemmen mogelijk. Dit gebeurt in het verwarmde bad van Sutfene en wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

Excursies en dagjes uit

Onze leerlingen van het speciaal onderwijs gaan ieder schooljaar op excursie. De oudere leerlingen en leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs gaan
daarnaast, afhankelijk van het programma en hun mogelijkheden, een dagje uit. Informatie over inhoud en organisatie krijgt u in een vroeg stadium.

Therapieën

Er worden verschillende therapieën op school gegeven. De revalidatiearts speelt hierin een centrale rol. Ook kan via een zorgbudget therapie worden aangevraagd. Dit loopt veelal via MEE.

Sportdag

Ieder jaar doen de leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs mee aan een gezamenlijke sportdag met andere scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen.

Culturele vorming

De school stelt een jaarprogramma voor culturele vorming op. Zo kan de leerling, in overleg met de leraar, een keuze maken uit het aanbod van culturele activiteiten. Het project Special Art is hierbij leidend. Net zoals Special Heroes dat voor sport en bewegen is. Gedurende het schooljaar besteden we aandacht aan verschillende culturen. Ouders vragen we hier mede invulling aan te geven.

Sinterklaas en Kerstmis

Aan het sinterklaas- en kerstfeest geven we graag per afdeling een originele invulling. De teams nemen het initiatief en zorgen voor informatie. Hulp van ouders wordt in veel gevallen op prijs gesteld en wordt door de ouderraad geregeld.

Feesten voortgezet speciaal onderwijs

In het voortgezet speciaal onderwijs wordt jaarlijks een kerstgala georganiseerd en aan het eind van ieder schooljaar volgt er een eindejaarsfeest. Tijdens dit laatste feest vindt ook de uitreiking van de certificaten plaats.

Jaarboek en portfoliomap

Aan het eind van elk schooljaar krijgt iedere leerling in het speciaal onderwijs een persoonlijk jaarboek. Hiermee kan hij laten zien waaraan hij heeft gewerkt
en welke activiteiten hij heeft ondernomen.
 
In het voortgezet speciaal onderwijs krijgen de leerlingen aan het eind van het schooljaar een portfoliomap met certificaten. De uitreiking is officieel en ouders zijn van harte welkom. Tijdens deze avond nemen we op gepaste wijze afscheid van de schoolverlaters. Ook de deelnemers van de avondschool Zelf Leren & Doen ontvangen dan het behaalde certificaat.
 

Extra activiteiten

:

Help (nieuw venster)