Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Anne Flokstraschool
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen
  T 0575 - 51 24 95
  info@anneflokstraschool.nl

  Bezoekadres voortgezet speciaal onderwijs en zorggroepen
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen

  Bezoekadres speciaal onderwijs
  Paulus Potterstraat 8
  7204 CV Zutphen
  T 0575 - 517266​

  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen met een complexe hulp en/of begeleidingsvraag.

Handelingsplanning

 • Het ontwikkelingsperspectief vormt de basis voor het individuele handelingsplan van de leerling. De leerdoelen in dit individuele handelingsplan geven aan waar komend schooljaar aan wordt gewerkt en wat de streefdoelen zijn.
 
Voor de onderdelen lezen, rekenen, mondelinge taal, schriftelijke taal en ‘leren leren’ worden in het voortgezet speciaal onderwijs groepsplannen gemaakt. De leerdoelen van deze groepsplannen nemen we op in het individuele handelingsplan van de leerling. We evalueren het individuele handelings­plan tijdens de handelingsplanbespreking. We stellen het plan bij, als dat nodig is.

Begeleiding in de klas

:

Help (nieuw venster)