Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Anne Flokstraschool
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen
  T 0575 - 51 24 95
  info@anneflokstraschool.nl

  Bezoekadres voortgezet speciaal onderwijs en zorggroepen
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen

  Bezoekadres speciaal onderwijs
  Paulus Potterstraat 8
  7204 CV Zutphen
  T 0575 - 517266​

  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen met een complexe hulp en/of begeleidingsvraag.

Lesprogramma

 • Het Speciaal Onderwijs (SO) is voor leerlingen in de leeftijd van 4-13 jaar. Iedere leerling krijgt onderwijs op zijn/haar niveau.

We besteden veel aandacht aan de totale communicatie, de sociale redzaamheid, de zelfredzaamheid en (senso)motorische ontwikkeling.De leerkracht laat het onderwijs aansluiten bij de belevingswereld van het kind.
Het onderwijs wordt gegeven in vakken die in de praktijk bruikbaar zijn:

 • spraak/ taalontwikkeling en lezen
 • rekenonderwijs (geld rekenen, klok kijken, tellen, dagplanning)
 • bevorderen van sociale redzaamheid
 • wereldoriëntatie
 • verkeer
 • muziek
 • creatieve vorming
 • zwemmen
 • bewegingsonderwij

SO

:

Help (nieuw venster)