Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Anne Flokstraschool
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen
  T 0575 - 51 24 95
  info@anneflokstraschool.nl

  Bezoekadres voortgezet speciaal onderwijs en zorggroepen
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen

  Bezoekadres speciaal onderwijs
  Paulus Potterstraat 8
  7204 CV Zutphen
  T 0575 - 517266​

  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen met een complexe hulp en/of begeleidingsvraag.

De rol van (vrij) spel

 • Het lijkt erop dat speeltijd ook op de school voor kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking in toenemende mate wordt vervangen door meer leerkrachtgestuurde en/of programmagestuurde activiteiten.

Niet bevorderlijk voor de kinderlijke ontwikkeling, want spelen zorgt dat jonge kinderen zich algeheel kunnen ontwikkelen. Spelen is zelfs een voorwaarde  voor de overstap naar het meer schoolse leren.

Kinderen spelen overal, ook op school. Spel is van grote waarde en is nodig voor kinderen om de wereld om zich heen te kunnen ontdekken en gebeurtenissen die zij tegen komen te verwerken. Zij zien volwassenen hierbij als voorbeeld. Wie heeft niet al eens opgemerkt dat een kind  de houding of stem nabootst van een bekende tijdens het spelen? Bovendien heeft spel een groot neveneffect. Spel stimuleert het bewegen en daarmee de ontwikkeling van de motoriek. Het stimuleert  taakgericht gedrag en kinderen leren tijdens het spel hun aandacht richten en vasthouden. Ze leren het spel afronden zoals dat ook bij een leertaak aan de orde is. Spelen stimuleert de taalontwikkeling omdat het kind zijn bedoelingen aan de ander duidelijk moet maken en bedoelingen van de ander moet begrijpen om zinvol samen te kunnen spelen. Spelen stimuleert de omgang met elkaar waarbij sociale vaardigheden worden geoefend. Het stimuleert de zelfredzaamheid omdat er een beroep wordt gedaan op de zelfstandigheid bij het samenspelen. Dit alles vergroot de vaardigheden van het kind en zorgt voor waardering voor zichzelf en de ander.

Op de Anne Flokstraschool wordt opbrengstgericht gespeeld. Het woord opbrengstgericht wil zeggen dat er tijdens spelactiviteiten doelgericht gewerkt aan een ontwikkelingsaspect uit het handelingsplan. Hierbij wordt via een stappenplan de ontwikkeling gestimuleerd, gevolgd en waar nodig bijgestuurd. Zowel tijdens begeleid als vrij spel. Hierdoor kunnen de kinderen zich tijdens het spelen zo optimaal mogelijk ontwikkelen. Leerkrachten creëren hiervoor spelsituaties waarin kinderen zelf kunnen verzinnen, bedenken en ontdekken. Leerkrachten zorgen er ook voor dat het juiste spelmateriaal in de klas en buiten op het plein aanwezig is. Als het kind niet zelfstandig kan spelen, dan zorgt de leerkracht voor  spelondersteuning. Hierbij wordt gebruik gemaakt van:

 • speelgoed op een symbolische manier leren gebruiken;

 • samen spelscenario’s maken;

 • spelregels bewaken  en zo nodig spelregels aanpassen op de verschillende rollen;

 • vooraf een plan voor het spel bedenken.

Tot slot: om vooruitgang te boeken in de kwaliteit van het spel zal in het onderwijs aan jonge kinderen met een verstandelijke beperking bijsturing en spelondersteuning steeds een rol spelen. Belangrijk is dat er ruimte blijft voor de eigen inbreng van het kind. Door spelen een prominente plaats te geven op het lesrooster aan jonge kinderen en de begeleiding ervan op de juiste wijze te intensiveren, wordt niet alleen het spel zelf beter, maar juist ook de ontwikkeling van de aanvankelijke schoolse vaardigheden. 

Bronnen

 • Spel of schoolse vaardigheden, Ad van der Heijden in: HJK, februari 2011

 • Bodrova, E. (2008). Make-believe play versus academic skills; a vygotskian approach to today’s dilemma of early childhood education. In : Europian Early Childhood Education Research Journal 16 (3). 357-369

 • Hatch, J.A. (2010). Rethinking te relationship between learning and rvelopment: teaching for learning in Early childhood classrooms. In: The Educational Forum 74, 258-268.

 • Janssen-Vos (2009). Spel en ontwikkeling. Spelen en leren in de onderbouw. Assen: Koninklijke van Gorcum

 • Vygotsky (1978). Mind in society. The development of higher mental processes. Cambridge: Harvard University Press.

SO

:

Help (nieuw venster)