Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Anne Flokstraschool
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen
  T 0575 - 51 24 95
  info@anneflokstraschool.nl

  Bezoekadres voortgezet speciaal onderwijs en zorggroepen
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen

  Bezoekadres speciaal onderwijs
  Paulus Potterstraat 8
  7204 CV Zutphen
  T 0575 - 517266​

  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen met een complexe hulp en/of begeleidingsvraag.

Voortgezet speciaal onderwijs (VSO)

 • Het onderwijs in de onderbouw sluit aan op het niveau van de leerling en biedt een brede vormings­basis. Het aanbod bestaat uit theorie- en praktijkvakken.

In de onderbouw worden de basisvakken Nederlands, rekenen, lezen, schrijven, ICT, Engels en sociale (werknemers)vaardigheden aangeboden evenals de praktische vaardigheden in de uitstroomprofielen dienstverlening,tecniek, zorg,economie en land en tuinbouw. In een deel van het programma leert de leerling zelf regie te voeren over de inhoud van het leerprogramma door het stellen van een eigen leervraag. Dit op basis van interesse en mogelijkheden.

In de middenbouw wordt de leeromgeving steeds meer een realistische werkomgeving door de interne stage en het leren op locatie. De leerling leert door te ervaren waarbij de regie in het eigen leerproces toeneemt. Het geven van presentaties voor ouders en belangstellenden wordt toegevoegd als onderdeel van het leerproces gericht op de toekomst van de leerling.
 
In de bovenbouw is de leerling, in toenemende mate, meerdere dagen per week op stage. Op afgesproken dagen wordt onderwijs gevolgd op school. Dit met als doel zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren op het gebied van wonen, werken, vrije tijd en burgerschap.Deze externe stage gaat over in een baanstage en leidt naar werk. Dat kan werk zijn op een dagbvesteding, beschut werk.

Doorstroom naar een vervolgopleiding vindt eerder plaats indien dit tot de mogelijkheden behoort. Dit wordt conform de leeftijd.
​​

VSO

:

Help (nieuw venster)