Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Anne Flokstraschool
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen
  T 0575 - 51 24 95
  info@anneflokstraschool.nl

  Bezoekadres voortgezet speciaal onderwijs en zorggroepen
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen

  Bezoekadres speciaal onderwijs
  Paulus Potterstraat 8
  7204 CV Zutphen
  T 0575 - 517266​

  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen met een complexe hulp en/of begeleidingsvraag.

Schorsing & verwijdering

 • Een leerling kan van school worden gestuurd voor een korte tijd (schorsing) of voorgoed (verwijdering).

Een leerling kan van school worden gestuurd voor een korte tijd (schorsing) of voorgoed (verwijdering). Voordat het schoolbestuur zo’n besluit neemt, moeten altijd eerst de ouders en de leraar van de leerling worden gehoord. Als een leerling voorgoed van school wordt verwijderd, is het bestuur verplicht te proberen een andere school

te vinden voor de leerling. Alleen als dat binnen een termijn van acht weken niet lukt, mag de leerling de toegang tot de school worden geweigerd. Een definitieve verwijdering is alleen mogelijk na overleg met de Inspectie van het Onderwijs.

Bezwaar maken

Als het schoolbestuur een leerling wil schorsen of verwijderen, moet hierover met de ouders overleg plaatsvinden. Als dit gesprek niets oplevert, kunt u de leerplichtambtenaar in uw gemeente vragen te bemiddelen. Levert dit niets op, dan kunt u schriftelijk bezwaar aantekenen tegen het besluit van de school. Het schoolbestuur moet binnen vier weken schriftelijk op het bezwaarschrift reageren. Blijft er ongenoegen bestaan, dan kan de rechter om een oordeel worden gevraagd.
 
Verzuim van leerlingen
De school heeft de wettelijke plicht om het verzuim van haar leerlingen te  noteren en te melden.
Verzuim  is:
 • afwezigheid  van een leerling zonder afmelding/ toestemming;
 • te laat komen;
 • te vroeg weg gaan zonder toestemming.
Verzuim wordt door de school genoteerd . Wanneer een leerling in totaal  9 keer heeft verzuimd wordt de leerplichtambtenaar op de hoogte gebracht. Vervolgstappen worden dan door de ambtenaar bepaald.  
 
​​​​

Veilig op school

:

Help (nieuw venster)