Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Anne Flokstraschool
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen
  T 0575 - 51 24 95
  info@anneflokstraschool.nl

  Bezoekadres voortgezet speciaal onderwijs en zorggroepen
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen

  Bezoekadres speciaal onderwijs
  Paulus Potterstraat 8
  7204 CV Zutphen
  T 0575 - 517266​

  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen met een complexe hulp en/of begeleidingsvraag.

Visie op onderwijs

 • De medewerkers van onze school vinden dat er aandacht moet zijn voor de totale ontwikkeling van de leerling. Hierbij is het van belang dat leerlingen leren doelen na te streven en dat ze naast, van en met elkaar leren.

Bovendien moet er aandacht zijn voor de persoonlijke ontwikkeling via rust, regelmaat, ritme en herhaling. Door aandacht voor deze drieslag ontstaat een functioneel leerprogramma, voor een evenwichtige ontwikkeling van de leerlingen.

Een voorspelling in het ontwikkelingsperspectiefplan (het uitstroomprofiel) is het belangrijkste richtpunt. Op grond van dit einddoel stellen ouders, leerling en school ‘de routeplanner’ in. Wat moet de leerling leren om de bestemming te bereiken? Welke instructiemethoden en materialen gaat de leraar gebruiken en welke regie gaat de leerling zelf voeren? Hierover kunt u meer lezen op de website van de school. 

Organisatie

De indeling van de groepen is afhankelijk van de leeftijd en de leer- en ondersteuningsbehoeften. Op dit moment werken we in het speciaal onderwijs met 4 groepen, waaronder een onderwijszorggroep. Een reguliere groep bestaat gemiddeld uit 12 leerlingen, de zorggroep uit 8.
 
In het voortgezet speciaal onderwijs op onze school zijn er momenteel 6 groepen, waaronder 2 onderwijszorggroepen.Een reguliere groep bestaat gemiddeld uit 14 leerlingen, een onderwijszorgroep uit 8. In welke groep een leerling wordt geplaatst, hangt af van de leeftijd en de leer- en ondersteuningsbehoeften op de verschillende leerdomeinen.

De School

:

Help (nieuw venster)