Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Anne Flokstraschool
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen
  T 0575 - 51 24 95
  info@anneflokstraschool.nl

  Bezoekadres voortgezet speciaal onderwijs en zorggroepen
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen

  Bezoekadres speciaal onderwijs
  Paulus Potterstraat 8
  7204 CV Zutphen
  T 0575 - 517266​

  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen met een complexe hulp en/of begeleidingsvraag.

Doelgroep en uitstroom

 • Onze school biedt een breed onderwijsprogramma. Leerlingen volgen onderwijs dat past bij de mogelijkheden.

Een deel van het programma stellen leerlingen zelf samen op grond van interesses. Leerlingen stromen uit naar vervolgonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs of arbeid als een beschutte werkplek / dagbesteding.​

Onderwijszorggroepen

In het speciaal onderwijs biedt onze school één onderwijszorggroep in de leeftijd van 4 – 12 jaar, in het voortgezet speciaal onderwijs zijn er twee onderwijszorggroepen. Deze groepen bestaan uit ongeveer 8 leerlingen. Zij volgen onderwijs in leerroute 1 en/of 2, met uitstroom richting dagbesteding. De leerlingen in de onderwijszorggroepen volgen een eigen leerprogramma met als basis de ontwikkeling van eigenheid, zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de LACCS-benadering. LACCS staat voor lichamelijk welbevinden, alertheid, contact, communicatie en stimulerende tijdsbesteding. Vanuit deze domeinen van LACCS worden de leerdoelen, in samenspraak met ouders/verzorgers, opgesteld. Op basis van deze doelen wordt de lesinhoud bepaald.

Speciaal onderwijs

In de onderbouw van het speciaal onderwijs is de ontwikkeling van de zelfredzaamheid een speerpunt. Zij volgen onderwijs in leerroutes 3 tot en met 5, en stromen uit naar voortgezet (speciaal) onderwijs, met waar mogelijk een arrangement gericht op praktijkonderwijs en vmbo. De leerlingen leren, spelen en ontwikkelen door het ontdekken van de omgeving. Er is aandacht voor voorbereidende activiteiten voor taal, lezen en schrijven. In de middenbouw van het speciaal onderwijs wordt de zelfredzaamheid verder vergroot. Er is verdieping van de vakken lezen, rekenen en schrijven. Dit wordt aangevuld met wereldverkenning, expressie en bewegingsonderwijs. In de bovenbouw wordt dit programma verder vervolgd.

Voortgezet speciaal onderwijs

Het voortgezet speciaal onderwijs biedt een brede basis vorming. Leerlingen volgen onderwijs in leerroutes 3 tot en met 5 en stromen uit naar dagbesteding, arbeid of een vervolg (entree-) opleiding. De nadruk ligt in de onderbouw op theorievakken als spelling, rekenen, lezen, schrijven, ICT, Engels en sociale (werknemers)vaardigheden. Daarnaast worden er praktijkvakken aangeboden als techniek, koken en bakken, groen, balie en magazijn, verzorging, arbeidstraining, bewegingsonderwijs en vrijetijdsoriëntatie. Stages zijn een belangrijk onderdeel in het voortgezet speciaal onderwijs. Oriëntatie vindt plaats in leerjaar 1 met een passie stage en wordt in leerjaar 3 vervolgd door interne stage. Deze interne stage in school wordt in vso 4 een leren op locatie stage met stageplekken buiten de school. Deze stage wordt in vso 5 een externe stage voor meerdere dagen in de week. Leerlingen maken op deze manier kennis met een diversiteit aan werkzaamheden en ontwikkelen de nodige arbeidscompetenties. Ook leren leerlingen om regie te voeren over het eigen leerprogramma. Betrokkenheid bij het eigen leerproces door het stellen van leerdoelen vormen hierin de basis.​​

De School

:

Help (nieuw venster)