Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Anne Flokstraschool
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen
  T 0575 - 51 24 95
  info@anneflokstraschool.nl

  Bezoekadres voortgezet speciaal onderwijs en zorggroepen
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen

  Bezoekadres speciaal onderwijs
  Paulus Potterstraat 8
  7204 CV Zutphen
  T 0575 - 517266​

  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen met een complexe hulp en/of begeleidingsvraag.

De MR

 • De medezeggenschapsraad (mr) is een bij de wet vastgesteld orgaan dat op iedere school bestaat.

Dit orgaan fungeert als gesprekspartner voor de directie over schoolse zaken. In de mr zitten twee vertegenwoordigers van onze school en twee ouders van onze leerlingen.
De mr wordt door de directie op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen binnen de school. Er zijn ook zaken waar de directie de instemming of het advies van de mr voor nodig heeft.
Daarnaast heeft de mr initiatiefrecht. Dit betekent dat de mr aan de directie voorstellen kan doen over aangelegenheden die de school aangaan, of zijn standpunten kenbaar kan maken.
Reglement
Alle bevoegdheden van de mr en gmr en de procedure met betrekking tot de verkiezingen zijn in een reglement vastgelegd. Dit ligt op school ter inzage.
 
Leden
Adviseur: Rinze Wartena
Oudergeleding:  Marianne Stoeten, Arnold Hof
Schoolgeleding:  Frans van der Ven, Muriel Hagenbeek
 

Medezeggenschap

:

Help (nieuw venster)