Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Anne Flokstraschool
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen
  T 0575 - 51 24 95
  info@anneflokstraschool.nl

  Bezoekadres voortgezet speciaal onderwijs en zorggroepen
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen

  Bezoekadres speciaal onderwijs
  Paulus Potterstraat 8
  7204 CV Zutphen
  T 0575 - 517266​

  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen met een complexe hulp en/of begeleidingsvraag.

De GMR

 • De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) wordt gevormd door een vertegenwoordiging van medewerkers en ouders van alle dertien scholen binnen (het bestuur van) De Onderwijsspecialisten.
 
De raad heeft instemmings- en adviesbevoegdheid op een groot aantal beleidsonderdelen op bovenschools niveau, dus allerhande zaken die alle scholen aangaan.
 
De gmr bestaat uit twaalf leden: zes personeelsleden en zes ouderleden. Vanuit een eigen positie, positieve betrokkenheid en met een eigen verantwoordelijkheid voert de gmr overleg met het College van Bestuur (CvB) van De Onderwijsspecialisten over het algemene beleid voor de hele organisatie of voor zover het zaken aangaat die de meerderheid van de scholen aangaan.
 
Alle bevoegdheden van de mr en gmr en de procedure met betrekking tot verkiezingen zijn in een reglement vastgelegd. Dit ligt op school ter inzage. 

Medezeggenschap

:

Help (nieuw venster)