Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Anne Flokstraschool
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen
  T 0575 - 51 24 95
  info@anneflokstraschool.nl

  Bezoekadres voortgezet speciaal onderwijs en zorggroepen
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen

  Bezoekadres speciaal onderwijs
  Paulus Potterstraat 8
  7204 CV Zutphen
  T 0575 - 517266​

  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen met een complexe hulp en/of begeleidingsvraag.

Verzuimregeling (van de PO-raad)

 • In navolging van het vo en mbo, zijn per 1 april ook alle scholen in het primair onderwijs aangesloten op het Verzuimregister van DUO.
Alle ongeoorloofd verzuim moet vanaf die datum via het leerling administratiesysteem (LAS) gemeld worden bij DUO.
Van DUO gaat er per ommegaande een bericht naar de afdeling Leerplicht van de woongemeente van de leerling. Die neemt op zijn beurt contact op met de school.
Het Verzuimregister is bedoeld om te helpen bij het terugdringen van schoolverzuim en daarmee bij het voorkomen van thuiszitten. Het register biedt inzicht in het verzuimdossier van individuele leerlingen en overzicht van de verzuimmeldingen per school, per samenwerkingsverband en per gemeente. Het voorkomt dat leerlingen zoekraken en houdt ze in beeld.
Meer weten over het Verzuimregister? Kijk op www.ingrado.nl​

Nieuws

:

Help (nieuw venster)