Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Anne Flokstraschool
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen
  T 0575 - 51 24 95
  info@anneflokstraschool.nl

  Bezoekadres voortgezet speciaal onderwijs en zorggroepen
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen

  Bezoekadres speciaal onderwijs
  Paulus Potterstraat 8
  7204 CV Zutphen
  T 0575 - 517266​

  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen met een complexe hulp en/of begeleidingsvraag.

Stichting Leergeld Zutphen

 • Wij willen u graag bekend maken met Stichting Leergeld Zutphen.

Wij zijn een stichting die kinderen uit arme gezinnen de mogelijkheid geven om deel te nemen aan de maatschappij door die kinderen ook een mogelijkheid te bieden om te kunnen sporten, zwemlessen te volgen of bij te dragen in de ouderbijdrage voor scholen zodat een kind mee kan op schoolreisje of excursie.

Ook bieden wij de mogelijkheid om mee te doen aan culturele activiteiten, zoals muziekles of het volgen van toneellessen.
Wij zouden graag een afspraak met u maken om onze stichting aan u voor te stellen. Uiteraard zouden wij graag in contact komen met de ouders van uw school waarvan bekend is dat kinderen sociaal buitengesloten worden doordat het gezin de financiële middelen niet heeft om hun kind(eren) mee te laten doen aan bijvoorbeeld sport, muziekles of dergelijke. Wij vragen aan u of u daarin mee zou willen denken, want wij vinden dat alle kinderen mogen meedoen want nu meedoen is straks meetellen!

Wij hopen ook op uw medewerking, en horen daarom graag van u,

Met vriendelijke groeten,
Danielle de Vries
Namens,
Stichting Leergeld Zutphen

Stichting Leergeld Zutphen
Postbus 60
7200 AB  Zutphen
Telefoon 0575 - 514675
info@leergeldzutphen.nl

Nieuws

:

Help (nieuw venster)