Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Anne Flokstraschool
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen
  T 0575 - 51 24 95
  info@anneflokstraschool.nl

  Bezoekadres voortgezet speciaal onderwijs en zorggroepen
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen

  Bezoekadres speciaal onderwijs
  Paulus Potterstraat 8
  7204 CV Zutphen
  T 0575 - 517266​

  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen met een complexe hulp en/of begeleidingsvraag.

Staking 12 december

 • ​Wellicht hebt u via de media gehoord dat er weer acties komen in het onderwijs. Graag geven wij u meer informatie over de aanleiding voor deze acties.
Leraren, schoolleiders en schoolbestuurders in het basis- en speciaal onderwijs waren teleurgesteld over het regeerakkoord van Rutte III. Het nieuwe kabinet investeert weliswaar in het basis- en speciaal onderwijs, maar die investeringen zijn niet hoog genoeg en komen veel te laat. Het kabinet wil bijvoorbeeld pas vanaf 2021 voldoende in de werkdruk investeren.
Daarnaast heeft het kabinet ook een bezuiniging op onderwijs aangekondigd. Vanaf 2021 gaat het voor het basis- en speciaal onderwijs jaarlijks om 61 miljoen euro. Wij waren hier onaangenaam door verrast. De minister heeft aangegeven dat hij deze bezuiniging zo min mogelijk wil laten neerslaan op het onderwijs in de klas. Het is echter de vraag waar het geld dan vandaan moet komen. Het basis- en speciaal onderwijs heeft de afgelopen jaren bezuiniging op bezuiniging gestapeld zien worden, met tekorten tot gevolg. Iedere bezuiniging wordt onherroepelijk gevoeld in de school.
De samenwerkende onderwijsorganisaties hebben op 7 november een gesprek gevoerd met de nieuwe minister van Onderwijs, Arie Slob. Zij hebben hem daarbij een ultimatumbrief voor nieuwe acties overhandigd. Nu op 6 december is het ultimatum afgelopen en blijkt er niets veranderd. Dit heeft grote negatieve gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs. Het merendeel van de leraren van de Anne Flokstraschool heeft daarom besloten op 12 december het werk opnieuw neer te leggen en van hun stakingsrecht gebruik te maken. Zij zullen in hun salaris gekort worden omdat het bestuur van de onderwijsspecialisten de staking niet ondersteunt.

Op 12 dec blijven er daardoor te weinig medewerkers over om onderwijs te kunnen geven en de veiligheid te kunnen garanderen. Daarom gaat de school op dinsdag 12 december dicht. Net als bij de vorige staking denken we heel graag mee als u op deze dag geen opvang voor uw kind kunt regelen. De opvang van Zozijn is inmiddels op de hoogte.
 
Met vriendelijke groet, 

R Wartena
 

Nieuws

:

Help (nieuw venster)