Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Anne Flokstraschool
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen
  T 0575 - 51 24 95
  info@anneflokstraschool.nl

  Bezoekadres voortgezet speciaal onderwijs en zorggroepen
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen

  Bezoekadres speciaal onderwijs
  Paulus Potterstraat 8
  7204 CV Zutphen
  T 0575 - 517266​

  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen met een complexe hulp en/of begeleidingsvraag.

Special Heroes

 • Sporten moet je beleven! Special Heroes is erop gericht om leerlingen in het speciaal onderwijs zelf te laten ervaren hoe leuk sporten en bewegen is. In het programma staan de leerlingen centraal.

Afhankelijk van hun wensen worden sport- en beweegactiviteiten aangeboden. Van voetbal tot hockey, van atletiek tot korfbal of dansen. Alles is mogelijk!

Hoe ziet zo’n Special Heroes project er uit:

De gymleerkracht, de trainer en de klassen werken samen aan het project tijdens de gymles of in het vak vrije tijd. Groepen volgen lessen op de sportvereniging bv.  tijdens het project Special Heroes atletiek of de sport vereniging komt op school om lessen te verzorgen in de gymzaal of het speellokaal. De laatste les wordt altijd feestelijk afgesloten waarbij ouders van harte welkom zijn.

De rol van school.

School is de spil. De kennismakingsprogramma’s starten altijd vanuit de school. De vereniging werkt samen met de gymleerkracht van school. Via de school worden ouders op de hoogte gehouden van de verschillende projecten middels de nieuwsbrief en/of brieven met als doel ouders te betrekken bij het proces. Op deze manier ontstaan er voor de leerling mogelijkheden om in de vrije tijd bij een sportvereniging te gaan sporten en/of bewegen.

De rol van de vereniging:

De sportvereniging of andere sportaanbieder vervult een belangrijke rol in het gehele traject. Niet alleen om de leerlingen te enthousiasmeren, maar ook om ze blijvend deel te laten nemen aan sportactiviteiten. Dit betekent dat zij binnen de vereniging structureel speciale sportactiviteiten kunnen aanbieden. De kinderen en jongeren worden lid van de sportvereniging en kunnen blijvend deelnemen aan deze sport.

De rol van de combinatie functionaris (cf):

Deze werkt intensief samen met de ouders, de verenigingen en de school. De cf ondersteund de vereniging waar nodig, helpt met promotie maken en helpt met de methodes hoe je het beste kan om gaan met een handicap. De cf helpt de ouders met het begeleiden van de leerling naar de sportvereniging. De cf is werkzaam binnen school en kent de leerlingen, maar wordt vaak betaald door de gemeente.
Helaas heeft de Anne Flokstraschool geen cf, omdat de gemeente hier geen budget voor beschikbaar stelt. Dit houdt in dat de Anne Flokstraschool projecten dichtbij de school zoekt. De contacten komen vanuit verenigingen in Zutphen. Gevolg is dat de vakleerkracht van de Anne Flokstraschool sport en bewegen deze verenigingen alleen tijdens een project kan ondersteunen.

De rol van ouders:

De leerling een kans bieden om een sporter te zijn.
Er zijn een aantal verenigingen in Zutphen met een G elftal !
Wilt u meer informatie over de Special Heroes projecten of een leuke vereniging vinden ?
ga dan naar www.specialheroes.nl

Nieuws

:

Help (nieuw venster)