Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Anne Flokstraschool
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen
  T 0575 - 51 24 95
  info@anneflokstraschool.nl

  Bezoekadres voortgezet speciaal onderwijs en zorggroepen
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen

  Bezoekadres speciaal onderwijs
  Paulus Potterstraat 8
  7204 CV Zutphen
  T 0575 - 517266​

  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen met een complexe hulp en/of begeleidingsvraag.

Samenwerking tussen Anne Flokstraschool en school De Lans

 • Scholen voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerenden School De Lans (Brummen) en de Anne Flokstraschool (Zutphen) onderzoeken de mogelijkheid om intensief te gaan samenwerken.
De samenwerking tussen de twee scholen zorgt voor een betere borging van het speciaal onderwijs aan deze doelgroep in de regio Zutphen.
De invoering van de wet Passend Onderwijs en de krimp van het aantal leerlingen in de regio kunnen in de toekomst tot een mogelijke terugloop van het aantal leerlingen op de scholen leiden. Om daarop voorbereid te zijn, vinden beide scholen het wenselijk om te onderzoeken hoe zij de krachten kunnen bundelen.
In de nabije toekomst werken alle scholen voor speciaal én regulier onderwijs in de regio samen in een samenwerkingsverband. Samen dragen zij zorg voor het bieden van een passend onderwijsaanbod aan alle leerlingen. Om de expertise en het aanbod van het speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende leerlingen ook in de toekomst te behouden, zoeken de besturen van School De Lans en de Anne Flokstraschool samen naar een oplossing.
Na verkennende gesprekken en een onderzoek naar onder meer de achtergrond van beide scholen, is er een intentieverklaring opgesteld om de toekomst van School De Lans samen met de Anne Flokstra school vorm te geven. Het ondertekenen van de intentieverklaring voor samenwerking is de volgende stap. Daarna volgt een inhoudelijk onderzoek waarin de inhoud van de samenwerking verder wordt verkend.

Nieuws

:

Help (nieuw venster)