Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Anne Flokstraschool
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen
  T 0575 - 51 24 95
  info@anneflokstraschool.nl

  Bezoekadres voortgezet speciaal onderwijs en zorggroepen
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen

  Bezoekadres speciaal onderwijs
  Paulus Potterstraat 8
  7204 CV Zutphen
  T 0575 - 517266​

  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen met een complexe hulp en/of begeleidingsvraag.

Samenwerking Anne Flokstraschool en School De Lans beëindigd

 • De Anne Flokstraschool en School De Lans in Brummen werken niet langer samen.
Het schoolbestuur van School De Lans, Vrijescholen Athena (VS Athena) heeft besloten zelfstandig verder te gaan met School De Lans, als vrije school voor zeer moeilijk lerende leerlingen. Hiermee komt een einde aan het onderzoek naar een intensieve samenwerking tussen beide scholen. De financiële gevolgen van de reorganisatie bleken voor VS Athena groter dan verwacht, waarop VS Athena besloot de samenwerking stop te zetten.  
Met de samenwerking beoogden beide scholen het onderwijsaanbod voor leerlingen met een verstandelijke of meervoudige beperking in de regio te versterken. In het samenwerkingsplan werd toegewerkt naar een fusieschool onder het bestuur van de Anne Flokstraschool.

De besturen waren het in de afgelopen periode eens geworden over de visie op samenwerking, gebaseerd op de gedeelde waarden van beide scholen. Bij de inrichting van de fusieschool zou een deel van het personeel van VS Athena worden overgenomen door het bestuur van de Anne Flokstraschool, waarbij het aantal over te nemen medewerkers gebaseerd werd op het aantal leerlingen dat van School De Lans mee zou gaan naar de fusieschool. Het overige personeel zou onder de verantwoordelijkheid van VS Athena zelf blijven.

Een beperkt aantal ouders bleek echter maar mee te willen gaan bij een overstap naar de fusieschool. Met deze beperkte overstap van leerlingen en daarmee de beperkte mogelijkheid om medewerkers bestuurlijk over te dragen, bleken de financiële consequenties voor VS Athena groter dan verwacht. Dit was voor VS Athena reden om de samenwerking te beëindigen.
De Anne Flokstraschool
Het stopzetten van de samenwerking heeft geen consequenties voor het onderwijs op de Anne Flokstraschool. Door het delen van kennis en expertise binnen De Onderwijsspecialisten blijft de kwaliteit en ontwikkeling van het onderwijs goed geborgd. Dit werd ook vastgesteld door de Onderwijsinspectie, die de Anne Flokstraschool onlangs wederom een basisarrangement toekende. 

Nieuws

:

Help (nieuw venster)