Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Anne Flokstraschool
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen
  T 0575 - 51 24 95
  info@anneflokstraschool.nl

  Bezoekadres voortgezet speciaal onderwijs en zorggroepen
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen

  Bezoekadres speciaal onderwijs
  Paulus Potterstraat 8
  7204 CV Zutphen
  T 0575 - 517266​

  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen met een complexe hulp en/of begeleidingsvraag.

Rots en Water

 • Op 26 en 27 maart hebben Jessica Leussink en Bianca Dekkers een vervolgtraining Rots en Water gevolgd. Vorig school jaar hebben zij de basiscursus van 3 dagen gevolgd.
Deze vervolgtraining stond in het teken van leerlingen met autismespectrumstoornissen.
Rots en Water is een psychofysieke training voor jongens en meisjes. Het kan worden beschouwd als een weerbaarheidsprogramma, maar dan een dat zich onderscheidt door zijn bredere pedagogische perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid een wezenlijke, natuurlijke functie vervult.
Sociale competentie training betekent dat jonge mensen leren samenwerken, samen spelen en samen leven. Mensen moeten leren zich onafhankelijk op te stellen (Rots) en eigen keuzes te maken, maar ook leren hoe met anderen samen te werken, spelen en leven (Water).
Het programma werkt vanuit de psychofysieke didactiek. Dat wil zeggen dat er door middel van fysieke oefeningen mentale en sociale vaardigheden worden aangereikt en verworven.
Dit schooljaar gaan zij een aantal onderdelen van het programma in de groep behandelen, en volgend schooljaar komt er tijd voor op het rooster. Er kan dan in kleine groepjes of individueel een training gevolgd worden door de leerlingen. De training kan aangevraagd worden door een groepsleerkracht.
Voor meer informatie bekijk de website: www.rotsenwater.nl of neem contact met Jessica Leussink of Bianca Dekkers op.

Nieuws

:

Help (nieuw venster)