Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Anne Flokstraschool
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen
  T 0575 - 51 24 95
  info@anneflokstraschool.nl

  Bezoekadres voortgezet speciaal onderwijs en zorggroepen
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen

  Bezoekadres speciaal onderwijs
  Paulus Potterstraat 8
  7204 CV Zutphen
  T 0575 - 517266​

  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen met een complexe hulp en/of begeleidingsvraag.

Passend Onderwijs past al in de Anne Flokstraschool.

 • Afgelopen donderdag is de eerste netwerkbijeenkomst georganiseerd om Passend onderwijs in Zutphen inhoud te geven. Dit is opnieuw een bewijs van de voortvarendheid waarmee Zutphen de zaken rond de nieuwe wet aanpakt.
Opnieuw een taart van de staatsecretaris is niet nodig maar wel  goed om te vermelden dat ook de Anne Flokstraschool, als school van de onderwijsspecialisten, letterlijk en figuurlijk open staat om van Passend Onderwijs een succes te maken.
Ruim twintig belangstellend van scholen uit Zutphen zijn geïnformeerd over de positie van de Anne Floktraschool binnen Passend onderwijs. Deze positie wordt bepaald door de wijze waarop deze school de vijf kernpunten van zorgprofiel van een  inhoud voorziet.  De vijf punten zijn:
      De hoeveelheid aandacht en tijd
      Het onderwijsmateriaal
      De ruimtelijke omgeving
      De expertise
      De samenwerking met andere instanties
 
Bij de invulling van de bovengenoemde punten wordt de school ondersteund door professionals vanuit de zorg in de vorm van ondersteuning rond zorgaspecten in de klas, naschoolse opvang en noodzakelijk vormen van para medische zorg  zoals ergotherapie, fysiotherapie en logopedie.
Al deze aspecten zijn met  rondleidingen aan de bezoekers  getoond en toegelicht. Ook de afdeling voor voortgezet speciaal onderwijs is bezocht om medewerkers vanuit het  primair onderwijs een beeld te geven  waar  hun rugzak zml leerling van het basisonderwijs naar verwezen kan worden. De leerlingen van deze afdeling hebben ook de aangeboden lunch verzorgd.
De conclusie na deze bijeenkomst mag luiden dat een vervolg wenselijk is en dat de genoemde punten in de uitnodigen als uitwisselen, verbinden en inspireren vooral samen vorm gegeven moet worden en dat dit soort bijeenkomsten daar zeer geschikt voor zijn.   

Nieuws

:

Help (nieuw venster)