Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Anne Flokstraschool
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen
  T 0575 - 51 24 95
  info@anneflokstraschool.nl

  Bezoekadres voortgezet speciaal onderwijs en zorggroepen
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen

  Bezoekadres speciaal onderwijs
  Paulus Potterstraat 8
  7204 CV Zutphen
  T 0575 - 517266​

  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen met een complexe hulp en/of begeleidingsvraag.

Gezamenlijke huisvesting

 • De stentor heeft donderdag 18 augustus een kort artikel geplaatst onder de titel "Gezamenlijke huisvesting".

​Wethouder P. Withagen geeft in het artikel antwoord op vragen over de wens van de cluster 4 school, het SBO en het SO van de Anne Flokstraschool voor gezamenlijke huisvesting.

Dit is de uitkomst van een aantal overlegmomenten waarin de drie scholen en de gemeente Zutphen gedachten en wensen voor de toekomst hebben geformuleerd. Een toekomst waarbij de kwaliteit van Passend Onderwijs centraal staat.

De eerste stappen rond de plaats van een mogelijk nieuwe school zijn gezet. Eind deze maand starten hierover nieuwe gesprekken. Wij houden u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Veel meer dan de mogelijke bestemming voor de school is nu niet te melden.

 

Drie scholen willen samen onder één dak
 
Het Mozaïek, een deel van de Anne Flokstraschool en een cluster 4-school, een  nevenvestiging van Klein Borculo, willen een gezamenlijk onderkomen.
 
Drie verschillende scholen die passend en speciaal onderwijs aanbieden, willen zich in de toekomst samen vestigen op het voormalige zwembadterrein aan de Keucheniusstraat in Zutphen. Het gaat om Het Mozaïek, een deel van de Anne Flokstraschool en een cluster 4-school, een nevenvestiging
van Klein Borculo. De besturen van de drie scholen hebben een verzoek voor clustering neergelegd bij de gemeente Zutphen. Dat zegt wethouder Patricia Withagen. Volgens haar hebben tot op heden 'alleen verkennende gesprekken plaatsgevonden'. Wel treft de gemeente Zutphen alvast voorbereidingen die moeten leiden tot een wijziging van het bestemmingsplan. Dat is nodig om de scholen op de locatie te kunnen toestaan.
 
De plannen voor de gezamenlijke huisvesting - dus geen samenvoeging of fusie - moeten nog worden uitgewerkt. De schoolbesturen hebben al sinds eind vorig jaar contact met elkaar.
In eerste instantie werd nog gedacht aan clustering op de huidige locatie van Het Mozaïek, aan de Paulus Potterstraat. Volgens Withagen gaat de voorkeur nu uit naar de Keucheniusstraat, waar tot vorig jaar zomer het Graaf Ottobad was gevestigd. Daartoe zou ook een verzoek zijn neergelegd door de schoolbesturen. "Als gemeenten hebben we nog geen besluit getroffen'', zegt Withagen. Het plan kan een oplossing bieden in de zoektocht naar onderdak voor de cluster 4-school die zich in Zutphen wil vestigen. Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland (SOTOG), het bestuur van Klein Borculo, is al enkele jaren met de gemeente Zutphen in gesprek om een nevenvestiging in Zutphen te openen. Daar zouden zo'n 80 leerlingen met onder meer ernstige stoornissen en gedragsproblemen lessen kunnen volgen. Frank· de Vries, bestuurder van SOTOG, liet al eerder optekenen dat clustering voordelen opleven: "Het biedt mogelijkheden om flexibel om te gaan met het gebouw en leerkrachten."
 
Op de locatie aan de Keucheniusstraat wordt komend schooljaar tijdelijk opvang geboden aan vrije school De Berkel.

 

Nieuws

:

Help (nieuw venster)