Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Anne Flokstraschool
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen
  T 0575 - 51 24 95
  info@anneflokstraschool.nl

  Bezoekadres voortgezet speciaal onderwijs en zorggroepen
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen

  Bezoekadres speciaal onderwijs
  Paulus Potterstraat 8
  7204 CV Zutphen
  T 0575 - 517266​

  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen met een complexe hulp en/of begeleidingsvraag.

Vindingrijk

 • Niet alle leerlingen kunnen de hele dag het standaardprogramma volgen. Om verschillende redenen past dit niet. Ik vermoed dat ze op bijna alle scholen “wat anders mogen doen”.
​Er verschijnen dan beelden van leerlingen met koptelefoons op die achter computers zitten. Dit keer ging het anders. Daan een leerling van vso 1 ( zml), had gezien dat bouwvakkers met de sloop van het oude  zwembad waren begonnen. Hij vertelde meester Hans dat hij dit machtig interessant vond. Of het ook een goed idee was om daar eens te gaan kijken. Meester Hans bedacht wat anders.  “Jij mag er niet één keer gaan kijken maar iedere week en je mag ook nog vertellen wat je hebt gezien”. De puber ontplofte bijna van enthousiasme. Dit is levensecht leren en het plan wordt nu uitgevoerd. Daan heeft is nog nooit langer dan 10 min met taal bezig geweest en verbreekt nu ieder record.
De bezwaren en kritiek op dit soort keuzes zijn onmetelijk. Het betreft hier altijd de problemen om het te organiseren en de verantwoording rond het leren.  De bezwaren en kritiek zijn ongegrond. Over de hele wereld wordt getoond dat het mogelijk is. De Big Picture weer als een mooi voorbeeld.  De verantwoording van het leren is  overigens wel een aandachtspunt.  Hoe doe je dat.  Hoe zijn bijvoorbeeld leeropbrengsten te meten.
Over “meten “ is heel veel te zeggen. Het lijkt ook super ingewikkeld. Door het

zelf te doen, valt het ook weer mee. Van belang is op de eerste plaats het antwoord op de vraag wát je wilt meten. In het vso is grote behoefte om te meten welke ontwikkelingsmogelijkheden een leerling heeft en hoe dat ontwikkeld kan worden.  De rest kan eigenlijk …  Een dergelijke keuze zal wel tot een enorme werkloosheid leiden onder onderzoekers en uitgevers van testen en toetsen. De meeste toetsen en testen meten namelijk geen leerpotentie en de wijze van leren maar  meten het verschil met gemiddelde resultaten van reguliere groepen. (statische testprocedures) Je kunt dan uitspraken doen dat een leerling bv 4 jaar achterloopt vergeleken met zijn leeftijdsgenoten. Dit is voor een vso school weinig zinvolle  informatie. Veel zinvoller zijn metingen over de leerpotentie en hoe een leerling leert. Dit is ook wat meester Hans kan doen en hij kan de persoonlijke ontwikkeling van Daan ook rustig centraal  stellen.  De diversiteit van de doelgroep  rond de leerpotentie en wijzen van leren is zo groot dat uit onderzoek niet is aangetoond wat voor de gemiddelde zml leerling werkt. De mogelijkheid die Hans nu heeft is het  gebruiken van een Dynamisch assesment.  Hiermee kan hij competenties bepalen en voorspellingen doen over de groei in ontwikkeling.  Het dynamische heeft betrekking op de context die als basis dient voor de metingen. In het voorbeeld is dat de sloop van het zwembad.  In de beschreven  situatie is het ook geen gecompliceerde meting die gedaan kan worden.  Hans kan al starten met vragen als: wat ga je onderzoeken, hoe ga je dat doen, wat  lukt goed en wat vind je lastig, wat durf je wel en wat minder.


De basis van het dynamische assesment  is gebaseerd op de  Russische psycholoog Vygotsky met de bekende theorie voor velen over ” de zone van de naaste omgeving”.  Uiteraard is er op Internet ook het nodige te vinden bv bij  DYNAMIC ASSESSMENT: – StiBCO. Links op de foto is  Professor Dr. David Tzuriel aan het werk.  Hij is een belangrijke ontwikkelaar uit Israel van het dynamische assesment.
Ik wil deze blog eindigen  door Hans en Daan succes te wensen en te eindigen met:
“Leren is een WERKwoord”
Ben je benieuwd hoe het allemaal loopt, dan kun je ook de Blog van Hans volgen.

Column

:

Help (nieuw venster)