Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Anne Flokstraschool
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen
  T 0575 - 51 24 95
  info@anneflokstraschool.nl

  Bezoekadres voortgezet speciaal onderwijs en zorggroepen
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen

  Bezoekadres speciaal onderwijs
  Paulus Potterstraat 8
  7204 CV Zutphen
  T 0575 - 517266​

  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen met een complexe hulp en/of begeleidingsvraag.

Specialisten in geduld

 • Bij toeval loop ik het kantoor van de stagebegeleiding binnen. Twee stagebegeleiders zijn in gesprek met een zeventienjarige vso leerling. Ze straalt. De leerling heeft zelf net een weekendbaan bij AH geregeld.
​Ze komt dit vertellen aan haar stagebegeleider. Met hem leek ze de afgelopen twee jaar niet goed te kunnen opschieten. Niets was goed. De school deugde niet, de stageplekken waren niet naar wens en je leerde ook niets. Kortom een herkenbaar beeld van een op de bank hangende puber. Volstrekt niet te motiveren tot wat dan ook. Om moedeloos van te worden. Toch bleven de begeleiders bedachtzaam en behoedzaam enige druk zetten. Geen eis om een vaststaande programma te volgen maar aandacht voor de gehele persoon, haar omgeving en  aandacht voor de kwaliteit van de relatie. Regelmatig omslachtig, maar vooral menselijk met een prachtig cadeautje als toetje. Door eigen initiatief heeft ze een baantje geregeld. Ze is nu super gemotiveerd om haar stage met succes af te ronden. Mogelijk daarmee toegelaten te worden op het ROC.
Overigens denkt ze nog steeds dat ze niets leert op school. Leren wordt door haar geassocieerd met in de klas zitten en uit een boekjes kennis opdoen.  Dit is overigens wat veel mensen onder leren verstaan. Ik denk daar toch wat anders over. Voor mij is er sprake van leren als je meer kunt of anders doet dan je was gewend. Dus is leren een uitbreiding of bijstelling van je handelingsrepertoire. Vaak blijkt het lastig om precies te herleiden waardoor dit is gebeurd.  Ook bij de vso leerling is het lastig te ontdekken waardoor ze nu anders doet dan twee jaar geleden. Wim Sonneveld gebruikte ooit de term `rekken en erbij blijven`. Dit ging  over het komen en gaan van vriendjes. Bij de puber gaat het over een combinatie van rijping en vorming, waar de term `langzaamheid` passend is. Dit is een term uit de psychiatrie (Petry) De boodschap is  om de leerling blijvend ruimte geven, stimuleren, te adviseren, en te  ondersteunen waar dat kan en wees duidelijk wat niet kan. Dus zeker geen vrijblijvendheid. Hartstikke lastig en een kunst op zich maar wel gelukt met deze leerling.
rinze11Deze benadering  heb ik in eerdere blog ook al eens genoemd. Het is de aandacht voor drie domeinen voor ontwikkeling. Kwalificeren, Socialiseren en de persoonsvorming. In het voorbeeld  was feitelijk in de afgelopen twee jaar alleen de persoonsvorming van belang. Daar moest ze stappen in maken om daarna weer verder te kunnen met kwalificeren ( ROC) en het socialiseren (samen met anderen ).
Hoe dan ook blijft het ongebruikelijk om het leren uit boeken voor een tijd los te laten. Wat komt er dan van het leren terecht?  Hoe kunnen we nu naar ouders en inspectie aantonen dat we op de goede weg zitten? Als je het omdraait levert het al direct een ander beeld op. Door te lang in boekjes  te gebruiken verpest je mogelijk alle motivatie om te leren.
Deze week sprak ik een collega van de Brouwerij ook over het anders doen. Hoe kan het dat een leerling voor een langere tijd thuis heeft gezeten, nu inmiddels al 6 weken naar alle tevredenheid in een ijssalon werkt. Veel energie in een staatsexamen wil stoppen maar niet naar school wil?
Leren uit boeken ( kennisoverdracht) past in een  Westerse cultuur.  In niet Westerse culturen  gaat het anders.
rinze12In het boek Coperate Tribe ( zie ook you tube) kun je prachtige omschrijvingen lezen.  Je leert anders te kijken, meer te zien, beter te veranderen en wijzer te besluiten beweren de schrijfsters.  De “plat op je bek smak trofee” is een treffend voorbeeld van anders denken.  Sommige organisatie gebruiken deze trofee om medewerkers te stimuleren om te experimenteren en te proberen, en tja dan gaat het weleens mis. Deze trofee moet je eens gewonnen hebben om erbij te horen. Onze leerlingen hebben regelmatig ook een dergelijke houding van ons nodig. Als het niet werkt dan moet je wat anders proberen.  Houd de bedoeling scherp voor ogen en routes zijn er veelvuldig.

Column

:

Help (nieuw venster)