Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Anne Flokstraschool
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen
  T 0575 - 51 24 95
  info@anneflokstraschool.nl

  Bezoekadres voortgezet speciaal onderwijs en zorggroepen
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen

  Bezoekadres speciaal onderwijs
  Paulus Potterstraat 8
  7204 CV Zutphen
  T 0575 - 517266​

  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen met een complexe hulp en/of begeleidingsvraag.

Schooljaar 2013-2014

 • Na een prachtige zomer zijn we het nieuwe schooljaar gestart. Het is een schooljaar waar veel gaat gebeuren. Onderwijskundig gezien moeten we dit jaar volgens de wet gaan werken met ontwikkelingsperspectieven voor de leerlingen.
Hierover heeft u al het nodige gehoord. Het opstellen van en werken met een ontwikkelingsperspectief ( OPP)is voor het team nog onwennig. We hebben er al veel energie en tijd in gestoken en samen met u zal het een  helder en werkbaar document moeten gaan worden.
Op de tweede plaats is het fusietraject met de school in Brummen alweer  in volle gang. In oktober zal er een rapportage afgerond worden die de basis voor het vervolg zal zijn.  De MR van de school is direct betrokken bij alle activiteiten en zodra er voor u belangrijke informatie komt dan zullen we dat melden.
Op de derde plaats zal er veel duidelijk gaan worden over Passend  Onderwijs.   De grote lijnen voor het primair (SO) en het voortgezet onderwijs (VO) zijn duidelijk.  Er wordt nu gewerkt aan de details. Hans Wouters vanuit het  personeel en Bart Westerweel vanuit de MR zijn rechtstreeks betrokken bij de verdere ontwikkelingen.
Naast Passend onderwijs hebben ook de veranderingen  in  werk, zorg en revalidatie onze aandacht . De gemeentes gaan een belangrijke rol spelen in het toekennen van financiële middelen. Hierover worden al gesprekken gevoerd .  De gevolgen van de veranderingen zullen we met u bespreken.
Wij hebben er zin in en hopen, net als voorgaande jaren, op uw feedback en hulp.     

Column

:

Help (nieuw venster)