Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Anne Flokstraschool
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen
  T 0575 - 51 24 95
  info@anneflokstraschool.nl

  Bezoekadres voortgezet speciaal onderwijs en zorggroepen
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen

  Bezoekadres speciaal onderwijs
  Paulus Potterstraat 8
  7204 CV Zutphen
  T 0575 - 517266​

  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen met een complexe hulp en/of begeleidingsvraag.

Ouderbetrokkenheid belangrijk of niet

 • Het moet ongeveer rond vijf in de middag zijn geweest. We zijn op de terugreis van een studiedag in leiden. Teamleider Annemarie is op de achterbank nepgeld aan het haken voor Sinterklaas.


Verder hopeloos in de file en de buurt van Schiphol krijgt Hans, een leerkracht van het vso, een bericht met een foto op zijn Ouderbetrokkenheid. Rianne heeft haar werk thuis afgemaakt. Moeder heeft samen met meester Hans  een plan gesmeed. Details hierover laten we nu even weg. Het heeft gewerkt! Via heel direct contact met een live blog, houdt moeder Lydia contact met de leerkracht van haar dochter. In mijn ogen een prachtig voorbeeld van

partnerschap tussen ouder en school. Ouders als de grootste deskundige van hun kind en de docent hebben samen een succesvolle strategie ontwikkeld.
Dit brengt mij op een onderwerp  ouderbetrokkenheid. Een zeer belangrijk onderdeel van de Big Picture learning. Om met de woorden van de beweging zelf te spreken: It’s all-in de family. Ouders zijn in dit concept integraal onderdeel binnen het leerproces. Een prominente rol als partner die op Nederlandse scholen nog nagenoeg ontbreekt. Er bestaan wel mooie plannen op papier maar de werkelijkheid is heel anders. Vreemd genoeg is de aandacht voor de  samenwerking tussen ouders en school niet nieuw. Al In de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw zijn er onderzoeken gestart naar de waarde van ouderbetrokkenheid. Een belangrijke reden was toen om via ouderbetrokkenheid kinderen gelijke kansen te bieden. Bestaande schoolsystemen waren vooral ingericht voor kinderen van ouders uit de sociale  middenklasse en hoger.  Onderwijs werd ook verzorgd vanuit hun normen, waarden en gewoontes. Vooral in de USA leverde deze benadering grote problemen op. Zeker ook voor de negroïde bevolking die binnen de schoolsystemen niet eens werden toegelaten. Ouderbetrokkenheid werd vervolgens in de jaren70 beschouwd als het wondermiddel.  In Amerika vooral bekend onder Coleman rapport. (Coleman et all 1966)  Als je als ouder maar handelde zoals het onderwijssysteem het goed achtte dan zou het wel goed komen, tenminste voor zover je werd toegelaten. Het uitkomst laat zich raden.
Ondanks de mislukkingen bleven velen overtuigd van de waarde van de samenwerking tussen ouders en school. De vraag was alleen hoe je dat moest doen.


Deze vraag is zonder twijfel het beste beantwoord door Joyce Epstein.  Vele publicaties  van haar zijn op internet te vinden en ook op You tube.
Zij is blijven zoeken naar werkzame interventies en heeft uiteindelijk zes vormen van ouderbetrokkenheid ontwikkeld. Haar toevoeging in vergelijking met andere onderzoekers was dat naast ouders ook docenten ingeleid moeten worden om ouderbetrokkenheid in de praktijk te brengen en dat er niet één juiste manier is. Ook in recente review onderzoeken wordt dit bevestigd. (v Eck, 2013;Bakker,2015)  Naast  aandacht voor  de  eigenheid/autonomie van leerlingen ook simpelweg aandacht voor de autonomie van ouders. Ouders als de deskundige van hun kind . Eigen normen waarden en gedachten voor ouderbetrokkenheid in de thuissituatie blijkt zelfs de enige factor te zijn dat wezenlijk effect heeft op de leerresultaten. Op grond van dit wetenschappelijk bewijs lijkt het mij dat er in Nederland nog wel een paar mensen hun aannames kunnen bijstellen. Ook hier weer het bewijs van de waarde van  keuzes die evidence based zijn. Dus geen energie stoppen in acties die niets opleveren of zelfs negatief uitwerken. Voor verdere informatie geeft deze site over ouderbetrokkenheid   veel extra informatie over het thema. Vooral  Peter de Vries van het CPS publiceert veel .

Column

:

Help (nieuw venster)