Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Anne Flokstraschool
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen
  T 0575 - 51 24 95
  info@anneflokstraschool.nl

  Bezoekadres voortgezet speciaal onderwijs en zorggroepen
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen

  Bezoekadres speciaal onderwijs
  Paulus Potterstraat 8
  7204 CV Zutphen
  T 0575 - 517266​

  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen met een complexe hulp en/of begeleidingsvraag.

Ik wil aangesproken worden

 • Afgelopen vrijdagmiddag hadden Annemarie (teamleider), Arnold (ouder) en ik een vergadering gepland. Het doel van de vergadering was om de ouderavond over ouderbetrokkenheid te evalueren.
​De afgelopen weken was ik vooral druk met het komende inspectie bezoek. Geen ernstige zorgen maar wel de gebruikelijke irritatie over een aantal in mijn ogen zinloze inspanningen. Hiernaast nog een paar gebeurtenissen die  eerder demotiverend werkten dan dat ze een bron voor inspiratie en enthousiasme waren. Mijn stemming was daarom niet erg geweldig.
Net voor twee uur zie ik Arnold de school binnen komen. Hij oogde een beetje als een sporter die  zich aan het opwarmen is voor een wedstrijd. Zoals een goed sporter betaamt alert  en enthousiast over wat komen gaat. In dit geval het meedenken over ouderbetrokkenheid. Achteraf scheurde Arnold met zijn bijdrage voor mij deze week van vooral impossible naar possible.  Een zeer welkome en mooie aansluiting van een week die rijp leek voor de sloop.
De bijdrage van Arnold  brengt mij terug naar de studie over het Big Picture Concept waar ik nog steeds  mee bezig ben. Een concept waar bijdragen van ouders een belangrijk onderdeel zijn. Het is een zoektocht naar een kapstok waarin staat  omschreven hoe wij onderwijs willen geven. Voor vakken als lezen en rekenen is de zoektocht en de beschrijving niet zo moeilijk. Als het om gedrag gaat wordt het een stuk lastiger. Toch blijkt  juist gedrag doorslaggevend voor succes. Het  lijkt dan ook logisch om daar veel aandacht aan te besteden. Dat gebeurt ook wel maar gedrag  is niet een vak als rekenen en lezen. Je kunt het dan ook niet  als een vak  aanbieden. Maar hoe dan wel en met welke bedoeling? Het doel van het onderwijs was ook de titel van de beste onderwijsfilm uit 2015.
 
 
Een in mijn ogen zeer belangrijke spreker in deze film was prof Biesta. Hij is filosoof en schrijft boeken en geeft lezingen over onderwijs. In een van zijn lezingen gebruikt hij de afbeelding van een ezel (links)  als een metafoor voor de onbalans in het huidige onderwijs. In de afbeelding is de ezel de verbinding met de grond kwijt geraakt. Juist deze onbalans in het huidige vakkenpakket vormt een belangrijk deel van mijn  ergernis in de voorbereiding op het komende inspectiebezoek. De verplichte lading blijkt de inhoud niet te dekken. Volgens prof  Biesta  wordt dit veroorzaakt door een te eenzijdige invulling van het begrip onderwijs. Hij is van mening dat goed onderwijs bestaat uit drie domeinen, leren (kwalificeren), ontwikkelen(socialiseren) en vormen (subjectiveren). De onbalans wordt veroorzaakt omdat er teveel aandacht is voor het domein kwalificeren. (dilploma’s , testen, certificaten)  Daardoor is de verbinding met de werkelijkheid weg omdat de drie domeinen  altijd met elkaar in verbinding staan.  rinze3Biesta vergelijkt het met een soort 3 D schaken. Het verzetten van een schaakstuk op een willekeurig bord heeft altijd gevolgen voor de twee andere borden.
 
Deze gedachten komen dicht in de buurt van datgene waar ik naar op zoek ben.  Het belang van het andere leren door ook het socialiseren en de persoonsvorming als belangrijke domeinen van het onderwijs te beschouwen.  Het is een soort herformulering van het doel  of nog beter de bedoeling van het onderwijs. De oorsprong van deze herformulering  is te vinden in de filosofie. Prof Biesta  beschrijft in zijn boeken een aantal wezenlijke uitgangspunten voor de bedoeling van het onderwijs. Deze blog eindig ik met een aantal uitspraken van hem die passend lijken voor de zml school in Zutphen.
Geruststellend of verontrustend is zijn gedachte dat het domein kwalificeren  voor de toekomst  moeilijk te voorspellen is . Dit zal vooral veroorzaakt worden door de technologische ontwikkeling. De twee andere domeinen die zullen over 50 jaar niet veel verschillen met nu. Het gaat nog alle dagen mis met de socialisatie en de persoonsvorming. In dat licht ook de terughoudendheid omtrent het benadrukken van talenten van leerlingen. Dat zou dan ook gelden als je goed kunt inbreken?
rinze4Biesta stelt dat het vooral van belang is  hoe je bent en  niet wie je bent en moraliteit speelt daar zeker een rol bij.  Stel jezelf niet als uitgangspunt, dit belemmert de mogelijkheid om aangesproken te worden.
“Ik wil aangesproken worden, meedenken en doen, voor de verdere ontwikkeling” Dit  waren bij benadering ook de afsluitende woorden van Arnold in vergadering over ouderbetrokkenheid. Een prachtige afsluiting van een week en een opmaat voor verdere ontwikkeling.  Voor mij ook de noodzaak voor een stellingname om de school als oefenplaats te behouden en geen instituut waar leerlingen afgerekend worden op hun resultaten.

Column

:

Help (nieuw venster)