Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Anne Flokstraschool
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen
  T 0575 - 51 24 95
  info@anneflokstraschool.nl

  Bezoekadres voortgezet speciaal onderwijs en zorggroepen
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen

  Bezoekadres speciaal onderwijs
  Paulus Potterstraat 8
  7204 CV Zutphen
  T 0575 - 517266​

  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen met een complexe hulp en/of begeleidingsvraag.

Gespecialiseerde begeleiding in vrije tijd “de Triangel”

 • De Triangel biedt gespecialiseerde begeleiding na schooltijd en tijdens vakanties en vrije dagen. Binnen de Triangel hebben wij 5 verschillende (doel)groepen op twee locaties.
Alle kinderen en jongeren die de Triangel bezoeken volgen een vorm van speciaal onderwijs en hebben een ontwikkelingsachterstand en/of een verstandelijke beperking. Een aantal heeft daarnaast een psychiatrische stoornis. Afhankelijk van de ontwikkelingsleeftijd en de sociaal-emotionele ontwikkeling stellen wij de groepen samen. We kijken hierbij naar de behoeftes, mogelijkheden en wensen van zowel kinderen/ jongeren als ouders/ verzorgers.
Op locatie Emmalaan in de Anne Flokstraschool heeft de Triangel drie groepen. Zo hebben we een groep voor het jonge kind, dit is voor kinderen vanaf 4 t/m ongeveer 12 jaar. Binnen deze groep is veel aandacht voor samenspel, het ontwikkelen van sociale vaardigheden en de zelfredzaamheid.

Daarnaast hebben wij een zorggroep. Dit is een groep voor kinderen met een grotere zorgbehoefte. Hierbij kunt u denken aan kinderen die sondevoeding krijgen of kinderen die rolstoelafhankelijk zijn. De groep richt zich op het bieden van een zinvolle dagbesteding waarbij een goede balans is tussen inspannende en ontspannende activiteiten. Hierbij wordt voldoende tijd in geruimd om de zorg en persoonlijke aandacht te verlenen die nodig is.
Een derde groep is de structuurgroep. Zoals de naam al zegt richt deze groep zich op kinderen die zich het beste ontwikkelen wanneer er een grote mate van structuur wordt geboden. Op de groep wordt hier rekening mee gehouden door het bieden van een vast dagprogramma, een prikkelarme ruimte en een kleinere groep kinderen met meer begeleiding.

Niet alleen voor de jongere kinderen bieden wij opvang en begeleiding, Op locatie Spittaalderkamp (in het weekend tevens in gebruik als Logeerhuis Zutphen) bieden wij gespecialiseerde begeleiding aan oudere kinderen en tieners. Hierbij gaat het om kinderen in de leeftijd van 10 t/m 18 jaar.
Wilt u meer informatie over wat we voor u en uw kind kunnen betekenen? Dan kunt u contact opnemen met:
Wilma van Leeuwen, zorgbemiddelaar Zozijn, Kind en Jeugd Zutphen
Mobiel: 06-10491994
Bereikbaar: maandag, woensdagmorgen en donderdag

Column

:

Help (nieuw venster)