Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Anne Flokstraschool
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen
  T 0575 - 51 24 95
  info@anneflokstraschool.nl

  Bezoekadres voortgezet speciaal onderwijs en zorggroepen
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen

  Bezoekadres speciaal onderwijs
  Paulus Potterstraat 8
  7204 CV Zutphen
  T 0575 - 517266​

  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen met een complexe hulp en/of begeleidingsvraag.

De MR

 • Een stukje, nee, een column voor de website, dat klinkt veel gewichtiger. En nu maar hopen dat u, ouders, leerkrachten en andere belangstellenden, verder zult lezen, als u weet dat dit stukje, pardon, deze column, van de (voorzitter van de) MR komt.
Even voorstellen: mijn naam is Bart Westerweel en ik ben (o.a.) vader van Anne. Anne stiefelt elke dag met goede zin de zorggroep binnen, loopt dan regelrecht naar de comfortabele bank en installeert zich daar, met een puzzel en een bakje om de stukjes in te doen. Daar begint meestal de ‘leerlijn’ van haar schooldag.
Voor mijzelf begon de leerlijn in de school pas goed, toen ik deel ging uitmaken van de medezeggenschapsraad, nu bijna twee jaar geleden en vooral nadat ik al snel Hans mocht opvolgen als voorzitter. Een MR heeft over een groot aantal onderwerpen die direct te maken hebben met het onderwijs en de organisatie van de school een wettelijk vastgelegd recht van advies of instemming. Dat betekent dat de MR kan meepraten, van mening verschillen, dwarsliggen over zaken als het schoolplan, de formatie, de begroting, het lesrooster, de taakverdeling van het personeel, de voorzieningen ten behoeve van de leerlingen, etc., etc. Eigenlijk kan alles wat van belang is voor goed onderwijs aan de leerlingen en voor de organisatie van de school in de vergaderingen aan bod komen.
Een MR kan alleen goed functioneren als er minstens aan twee voorwaarden wordt voldaan. De directie moet zo open mogelijk zijn en de MR van alle informatie voorzien die nodig is om zijn taak te vervullen. De MR moet op zijn beurt alert zijn, een open oog en oor hebben voor wat er op school speelt, en een positief-kritische houding hebben ten opzichte van de voorstellen die ter tafel komen, d.w.z. niet klakkeloos volgen wat de directeur voorstelt maar meedenken over wat in een bepaalde situatie de beste oplossing voor een probleem is.
Voor wat betreft de eerste voorwaarde, kunnen we ons gelukkig prijzen dat we te maken hebben met een directeur die de MR niet beschouwt als een lastige horzel die je maar beter buiten de deur kunt houden, maar als een gesprekspartner waar hij – en dus de school – zijn voordeel mee kan doen. Hij reageert snel en adequaat op vragen, nodigt de MR nadrukkelijk uit mee te denken en, nog zeldzamer, kan eigen missertjes toegeven.
Over de tweede voorwaarde moeten anderen maar oordelen. Ik kan alleen maar zeggen dat we als MR-team – sinds kort weer compleet, nu Marianne Stoeten, moeder van Anne Kouwhoven (VSO), ons is komen versterken – heel plezierig en eendrachtig samenwerken. Bovendien – en dat is misschien verrassend in het licht van de serieuze onderwerpen die we moeten bespreken – wordt er regelmatig, ja, soms uitbundig gelachen tijdens onze vergaderingen. Iedereen die bij de Anne Flokstraschool betrokken is, weet dat we ons bekommeren om kinderen die extra aandacht, begeleiding en zorg nodig hebben om hun eigen kwaliteiten te laten opbloeien. Dat is een heel serieuze opgave voor ouders, leerkrachten en … de kinderen zelf. Maar dat betekent niet dat we daar niet soms lichtvoetig mee om mogen gaan - en lichtvoetig is niet hetzelfde als lichtzinnig. Ik eindig daarom u een opvatting, een ‘wijsheid’, zo u wilt, voor te houden, die ik al jaren koester en die u zo op een tegeltje mag zetten:
Maak het lichte niet te zwaar en het zware zo licht mogelijk.
Klinkt prachtig, nietwaar, maar helaas, toen ik me een paar minuten geleden
opwond, omdat ik het aardappelschilmesje in de la vond waar de pureestamper thuishoort, moest ik weer eens toegeven dat het eerste deel van die wijze uitspraak me meestal aanzienlijk moeilijker afgaat dan het tweede.
 
Bart Westerweel

Column

:

Help (nieuw venster)