Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Anne Flokstraschool
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen
  T 0575 - 51 24 95
  info@anneflokstraschool.nl

  Bezoekadres voortgezet speciaal onderwijs en zorggroepen
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen

  Bezoekadres speciaal onderwijs
  Paulus Potterstraat 8
  7204 CV Zutphen
  T 0575 - 517266​

  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen met een complexe hulp en/of begeleidingsvraag.

De Bank

 • Donderdagmiddag rond 17.30, een ongebruikelijk tijdstip dat op school de telefoon nog gaat. Er volgt een gesprek waarbij de beller mij op de hoogte brengt van een waargenomen pedagogische aanpak op onze school waar vragen bij gesteld kunnen worden.
​ Dat was echter niet de communicatievorm tijdens het telefoongesprek. De boodschap kwam in één van de vele varianten van  “ zorgen maken over”. Feitelijk is deze wijze van communiceren een verhullende vorm van negatief oordelen. Pikant in het geheel is dat beller beter had moeten weten op grond van het feit dat deze persoon specifiek is geschoold in waarnemen en daarbij vooral eerst enkel vragen moet stellen.
Oordelen doen we overigens allemaal iedere dag terwijl eerst vragen stellen veelal beter zou zijn. Om in ons vakgebied te groeien is oordelen noodzakelijk maar er moet nog wel een heleboel aan vooraf gaan. Om deze reden ook de blijvende aandacht voor het oplossingsgericht werken en daarbinnen de dialoog.
Afbeelding2De gedachten van “Philippe Meirieu (1949) kunnen ons hierbij ook helpen. Hij is in Frankrijk een bekende pedagoog. De titel van een van zijn boeken is: ‘Pédagogie : le devoir de résister‘, in het Nederlands vertaalt in:  ‘Pedagogiek: de plicht om weerstand te bieden’  De vertaler schrijft verder: “ De kern van de boodschap van dit boek is dat mensen met een pedagogisch beroep de plicht hebben om weerstand te bieden. Dat weerstand bieden nodig is om ruimte te scheppen voor het kind om als subject in de wereld te kunnen zijn, waarbij hij in vrijheid kan bestaan en vredig samen kan leven met anderen.
Meirieu een denker die o.a. kritiek heeft op een te sterk kindgerichte visie waarbij men uit het oog verliest dat er ook een wereld is met anderen waar rekening mee moet worden gehouden.” Weerstand bieden impliceert in mijn ogen oneindige balanceren naar dat wat werkt en daarin risico’s durven te nemen. Dit door als pedagoog het kind te ondersteunen om weerstand te bieden aan datgene wat de buitenwereld toont en weerstand te bieden aan eigen verlangens driften en drijfveren. Hiervoor lijkt het mij onvermijdelijk om dit ook te gebruiken in eigen denken en doen.
Voor de leerlingen komt deze vorm van ontwikkeling overeen met één van drie domeinen die prof Afbeelding3Biesta van belang acht namelijk het subjectiveren. Dit domein naast het socialiseren en kwalificeren. Met precies dit domein heeft het vso afdeling kortgeleden kennisgemaakt. Het was een presentatie over de contexuele benadering waar  Ivan BOSZORMENYI-NAGY (1920 – 2006)  als een belangrijke grondlegger wordt beschouwd. Tussen geven en nemen  is de  titel van één van zijn boeken. De contextuele benadering probeert te zoeken naar verbondenheid van mensen. De benadering vormt een zoektocht naar eerlijkheid en wederkerigheid in relaties.
 
Afbeelding4 
Op het eerste gezicht een ongebruikelijk aandachtspunt voor een school waar leerstof, (kwalificeren) het belangrijkste lijkt. Ik durf te stellen dat juist voor het zml onderwijs, het domein subjectiveren, veel meer aandacht verdient.  Op You Tube kun je verdere informatie vinden over de contexuele benadering zien bv:
 
Nu weer even terug naar het telefoontje en de praktijk op onze school. “ Ik doe dat natuurlijk niet zonder reden” vertelt de docent. Ze doelt daarbij op het aangenaam kribbelen en aaien van een zio medewerkers op de rug van een leerling die zichtbaar genietend op een bank ligt. “Het gaat om het opbouwen van een vertrouwensrelatie” vervolgt de leerkracht. Het opbouwen van een vertrouwensband om, wanneer nodig, weerstand te kunnen bieden bij problematisch gedrag.  “Hij vertrouwt mij dusdanig dat ik hem niet meer vast hoef te houden als het een keer niet goed loopt.” vervolgt de docent verder. Het blijkt dat deze vertrouwensband niet vanzelfsprekend is en zeer zorgvuldig is opgebouwd. Hiervoor zijn kennis, vaardigheden, tijd en  is vooral een basishouding nodig.  Een basishouding om het kind  te aanvaarden zoals het is maar wel weerstand  te bieden bij ongewenst gedrag. Deze weerstand is absoluut noodzakelijk om het kind te helpen zichzelf te beheersen en rekening te houden met anderen. De opgebouwde vertrouwensband  is sterk bepalend  op welke wijze vervolgens pedagogische interventies , bv bij gedragsproblemen, mogelijk zijn. Ze verschillen daardoor ook per medewerkers. Bij de ene medewerker loopt het kind na een vermaning rustig mee terwijl bij een andere medewerkers hetzelfde kind fysiek begeleid moet worden. Uiteraard zijn er grenzen aan pedagogische acceptabel gedrag maar verschillen mogen er zijn.
Afbeelding5De professionaliteit van de bovengenoemde docent staat in schril contrast met de boodschap van de beller. Een zeer zorgvuldig doordachte benadering van de docent als antwoord op een complex orthopedagogisch probleem.  Een geruststellende gedachte voor ouders lijkt mij die kunnen rekenen op excellent handelen.

Column

:

Help (nieuw venster)