Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Anne Flokstraschool
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen
  T 0575 - 51 24 95
  info@anneflokstraschool.nl

  Bezoekadres voortgezet speciaal onderwijs en zorggroepen
  Emmalaan 2
  7204 AS Zutphen

  Bezoekadres speciaal onderwijs
  Paulus Potterstraat 8
  7204 CV Zutphen
  T 0575 - 517266​

  Wij bieden (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen met een complexe hulp en/of begeleidingsvraag.

Voorbereidend schrijven

 • In de Aanvangsgroep ( groep 1-4 ) wordt er vrijwel elke dag aandacht besteed aan het voorbereidend schrijven.

Zowel de grove als de fijne motoriek moeten voldoende zijn ontwikkeld om  te leren schrijven. Zo moet eerst de hele arm bewogen kunnen worden om van

daaruit naar de fijne motoriek van de hand te kunnen gaan. Pas dan zijn de vingers aan de beurt. Met de methode “Schrijfdans “ wordt daar aandacht aan geschonken. Via een thema met bijpassend liedje en gebaren wordt het aangeboden. Gedurende een aantal lessen staat dit thema en een specifiek gebaar bv. de cirkel centraal. Op allerlei manieren wordt het dan “geschreibelt”.

Letters en cijfers

Regelmatig wordt er een letter aangeleerd. Op allerlei manieren wordt de letter

ervaren, bv. met speelklei. De letter wordt gevoeld op een plankje met schuurpapier, er wordt ge lopen over een touw die in de vorm van de letter ligt. De letter wordt geschreven op een voorbeeldblad. Verder hebben een aantal kinderen een themaschrift. Daarin komt het woord te staan dat met het thema te maken heeft. Het woord wordt 3 keer nageschreven en er wordt een tekening over gemaakt.

Hetzelfde gebeurt met de cijfers. Over elk cijfer van 1-10 bestaat een versje

met gebaren. dat wordt regelmatig herhaald. Ook het cijfer wordt gevoeld op een plankje met schuurpapier. Op allerlei manieren wordt het cijfer ervaren, zo wordt het bv.  groot geschreven en er wordt iets anders van gemaakt bv. een gezicht of een dier.  Er zijn schrijfbladen van en het wordt op tafelschoolborden geschreven met witte krijt.

ToepassenAls de kinderen een tekening maken, mogen ze er woorden en cijfers op schrijven.  Op die manier wordt het gestimuleerd om “spelenderwijs” met het schrijven bezig te zijn. Ook het digibord wordt gebruikt om op te tekenen, te schrijven en figuren te maken, dat kan dan echt in het groot! Veel herhaling is nodig om het te laten beklijven en om de kinderen zelfvertrouwen te geven, zodat er plezier wordt beleefd aan het ( voorbereidend ) schrijven!

juf Maaike en juf Mieke

Column

:

Help (nieuw venster)